Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Chiều ngày 15/02/2023, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

Tham gia buổi làm việc có đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác, PGS.TS.Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho biết: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là Viện chuyên ngành trực thuộc Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn thuộc các lĩnh vực vệ sinh lao động, vệ sinh và sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe trường học, phòng, chống bệnh nghề nghiệp và phòng, chống tai nạn, thương tích; nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực và chỉ đạo tuyến về chuyên môn lĩnh vực chuyên ngành; cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật. Hiện Viện có 129 viên chức (trong đó có 5 hợp đồng 68) đủ năng lực chuyên môn đáp ứng các yêu cầu về công tác dự phòng nâng cao sức khỏe người lao động.

Kết quả hoạt động năm 2022, đối với lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, -Viện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và trình Bộ Y tế “Hướng dẫn và nâng cao năng lực chăm sóc sức khẻo người lao động (CSSK NLĐ); Thực hiện nhiều gói dịch vụ y tế lao động cơ bản cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, làng nghề và cho người lao động không có hợp đồng lao động; Triển khai thí điểm mô hình dịch vụ y tế lao động cơ bản cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, làng nghề và cho  người lao động không có hợp đồng lao động”; Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về sức khỏe nghề nghiệp tại các tỉnh/thành; Thực hiện đào tạo cấp chứng chỉ bệnh nghề nghiệp, chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động, chứng nhận kỹ thuật liên quan đến sức khẻo nghề nghiệp; Tham gia các đoàn kiểm tra, đánh giá, hội đồng của Bộ Y tế về đánh giá năng lực các phòng khám bệnh nghề nghiệp; Phối hợp với tổ chức PATH triển khai “Đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ đối với con người và hệ sinh thái nông nghiệp để định hướng khai thác, sử dụng khu vực bị ảnh hưởng của môi trường phóng xạ”; Khám sức khoẻ ngoại vViện (tổ chức đoàn khám tại cơ sở lao động) cho 20.100 người khám tuyển, khám bố trí việc làm, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; Khám sức khoẻ tại viện cho 2.150 người.

PGS.TS.Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường báo cáo tại buổi làm việc

Về lĩnh vực sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, Viện đã xây dựng tài liệu và tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ và nhân viên y tế trường học về phòng, chống tai nạn thương tích ; Xây dựng tài liệu cộng đồng an toàn cho các địa phương…

Nhiệm vụ sức khỏe trường học năm 2022 thuộc chương trình Y tế - Dân số - Giáo dục, Viện đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn đào tạo chuyên môn về y tế trường học cho cán bộ ngành Y tế và Giáo dục; Xây dựng bộ tài liệu thí điểm đào tạo cho sinh viên ngành y tế dự phòng, y tế trường học về công tác y tế trường học; Đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung quy định về công tác y tế trường học; Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng trang thiết bị và thuốc thiết yếu tại trường học.

Về lĩnh vực xét nghiệm đào tạo, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế, hoạt động xét nghiệm và phân tích chuyên ngành được nâng cao và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra...

Định hướng hoạt động năm 2023 PGS.TS. Doãn Ngọc Hải nhấn mạnh, Viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật sinh học phân tử, gen và đánh giá tác động môi trường; Nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề môi trường; Đi đầu trong hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật công nghệ; Hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ y tế lao động quốc gia (80% người lao động được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp); Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động, học sinh, sinh viên, kiểm soát bệnh nghề nghiệp, bệnh học đường, bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững quốc gia..…

PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nghe báo cáo những khó khăn cũng như đề xuất của đại diện lãnh đạo Viện; đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ đã đưa ra ý và nhiều nội dung công việc thực hiện cụ thể liên quan đến chuyên môn của từng đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, nhiều cán bộ của Viện cũng đã tham gia đoàn công tác hỗ trợ chi viện cho địa phương để phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng cũng đề nghị, Viện cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Về xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn chuyên môn lỹ thuật: (1) Đánh giá rà soát, đề xuất sửa đổi QCVN 01-1/2018 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho phù hợp thực tế; (2) Đề xuất các quy trình khảo nghiệm chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với các dạng chế phẩm mới như chế phẩm diệt khuẩn không khí, chế phẩm diệt khuẩn bề mặt bằng phương pháp phun khí dung; (3) Sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn chẩn đoán và giám định một số bệnh nghề nghiệp được ban hành trong Thông tư số 15/2016/TT-BYT trong năm 2023; các Quy chuẩn vệ sinh lao động về hóa học trong năm 2023; (4) Hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí tại một số khoa, phòng của bệnh viện;

- Tiếp tục chỉ đạo đơn vị triển khai các hoạt động chuyên môn về vệ sinh lao động, vệ sinh và sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe trường học, phòng, chống bệnh nghề nghiệp và phòng, chống tai nạn, thương tích; chỉ đạo tuyến về chuyên môn lĩnh vực chuyên ngành;

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, giám sát, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về vệ sinh sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe trường học; vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng, chống thương tích; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế;

- Tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để tham mưu cho Bộ Y tế trong việc xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng phát triển của ngành trong giai đoạn tới;

- Nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường được giao đảm bảo tiến độ và hiệu quả. “Đề nghị Viện khắc phục các tồn tại trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường được giao, đảm bảo không để tình trạng liên tục xin điều chỉnh hoạt động, thời gian và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ môi trường”;

- Thứ trưởng đặc biệt lưu ý đến vấn đề sức khỏe trường học, trong thời gian qua Bộ Y tế cũng đã tạo điều kiện giao cho Viện tiến hành tổng điều tra về sức khỏe trường học, Viện tiếp tục áp dụng kết quả trên đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật ra hướng dẫn phù hợp tại từng địa phương.

PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

- Về công tác cán bộ, công tác tài chính tiếp tục rà sát lại thực hiện theo quy định, quy trình, quy chế mới hiện hành. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng đề nghị các đơn vị Vụ, Cục liên quan tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Viện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phía lãnh đạo bộ sẽ tạo điều kiện hết sức theo đúng quy định, pháp luật của nhà nước…

- Riêng đối với hoạt động của 4 Trung tâm dịch vụ thuộc Viện, Trung tâm Quan trắc môi trường lao động, Trung tâm Quan trắc môi trường xung quanh gộp lại thành một trung tâm; các trung tâm đào tạo gộp lại thành một trung tâm./.

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。